Kto je nositeľom deja v rozprávkach?

Kto je nositeľom deja v rozprávkach?

Moja posledná kvapka posledných dní a tak vznikol nový článok.

Nezáleží mi na známkach mojich detí, ale na tom, čo vedia a či tomu, čo sa učia aj rozumejú.
Známkový systém tu existuje už veľmi dlho a pretrváva aj naďalej. Niekde bola snaha prejsť na slovné hodnotenie či percentá.  
Učiteľ pri tak veľkom počte žiakov nemá kapacitu zistiť vedomosti žiakov efektívnejšie ako napríklad písomkou. Zvlášt tých, ktorí celú hodinu ticho presedia.
Písomka nemá byť postrachom – ide o preverenie vedomostí a pochopenie učiva. Pre žiaka dáva informáciu ako ho zvládol, a čo si prípadne potrebuje doštudovať. Pre učiteľa je to signál , či môže ísť s preberaným učivom ďalej alebo sa potrebuje k niektorým tézam ešte vrátiť.
Páči sa mi, ako v niektorých školách dieťa donesie písomku domov a rodič ju podpisuje.  

Potialto asi všetko OK.
Mala som šťastie na učiteľov. Priemer známok dali počítať iba tomu, kto s navrhovanou známkou na vysvečku nesúhlasil. Nepotrebovali známky.

Kamoška má deti v americkej škole. Znelo mi to ako zo SCI FI filmu, keď mi napísala – pokiaľ dieťa chce, nebude mať zlé známky. Môže si napísať opravný test, dostať bonusovú úlohu. Akonáhle napíše test pod 70%, škola mu navrhne a zabezpečí bezplatné doučovanie.  Hm – u nás mu učiteľ navrhne doučovanie, no často sa do tejto platenej role ponúkne sám.

Svoje deti ešte stále skúšam- nech som v obraze. Niekedy mám pocit, že nahrádzam školu a máme domáce vyučovanie. Či je problém v dieťati, učiteľovi či spolužiakoch, ktorí vyrušujú sa asi nedozviem. Možno  nepostačuje výmera 45minút 1x do týždňa. Môžem iba hádať.

Každopádne moja druhostupniarka začala nosiť dvojky a niekedy aj trojku. Nezdalo sa mi, že učivo neovláda. Pripisovala som to nepozornosti. Každý máme občas zlý deň. 
Na otázku ako si to mám vysvetliť, mi bolo odpoveďou ukázanie posledných písomiek.
To, čo moje dieťa videlo v učebnici a poznámkach malo bezchybne. 
Otázku o nositeľovi deja nedalo správne. Asi by som mohla polemizovať či 10ročné dieťa správne chápe slovu nositeľ. Ja by som jej rozprávača uznala – veď prenáša dej napríklad do druhého dňa.
V škole je však hlavný hrdina učiteľ.