Mesiac: január 2019

Školstvo je v katastrofálnom stave. Bohatí utekajú zo štátnych škôl.

Školstvo je v katastrofálnom stave. Bohatí utekajú zo štátnych škôl.

„Piataci z chudobných rodín, v ktorých nemajú dostatok podnetov a záujmu o ich vzdelanie, nevyriešili počas celoslovenského testovania ani štvrtinu úloh z matematiky a zo slovenského jazyka “ *1 Štatistika nepustí. No je to naozaj tak? Deti sa 4 roky učia memorovať, majú nejaký formát učebníc … a zrazu v piatom ročníku na monitore chcú od nich, aby sa zamysleli… Pozrite …

+ Read More

Vaša dcéra si tu tú hodinu iba odsedí

Vaša dcéra si tu tú hodinu iba odsedí

Vaša dcéra si tu tú hodinu odsedí. Za celú hodinu neprehovorí. Neprihlási sa. Čo môže s takouto informáciou od učiteľa urobiť rodič? A čo učiteľ? Kľúč má dieťa. Stačí sa len spýtať. Keď ja tej učiteľke nerozumiem. Treba sa spýtať. Poprosiť, nech to učiteľ zopakuje alebo vysvetlí inak. Mňa ten predmet nebaví. Nuž nemusíme byť všetci …

+ Read More

Kto je nositeľom deja v rozprávkach?

Kto je nositeľom deja v rozprávkach?

Moja posledná kvapka posledných dní a tak vznikol nový článok. Nezáleží mi na známkach mojich detí, ale na tom, čo vedia a či tomu, čo sa učia aj rozumejú. Známkový systém tu existuje už veľmi dlho a pretrváva aj naďalej. Niekde bola snaha prejsť na slovné hodnotenie či percentá.   Učiteľ pri tak veľkom počte žiakov nemá kapacitu …

+ Read More