Školstvo je v katastrofálnom stave. Bohatí utekajú zo štátnych škôl.

Školstvo je v katastrofálnom stave. Bohatí utekajú zo štátnych škôl.


„Piataci z chudobných rodín, v ktorých nemajú dostatok podnetov a záujmu o ich vzdelanie, nevyriešili počas celoslovenského testovania ani štvrtinu úloh z matematiky a zo slovenského jazyka “ *1

Štatistika nepustí. No je to naozaj tak?

Deti sa 4 roky učia memorovať, majú nejaký formát učebníc … a zrazu v piatom ročníku na monitore chcú od nich, aby sa zamysleli…
Pozrite si ako sú testy postavené! *2 Niekedy si myslím, že ich tvoria odborníci/výskumnici od stola, ktorí už roky neučia a stratili kontakt s realitou.
Testy sú úplne nová forma úloh…
Viete koľko detí chodí dnes na doučovanie na monitor/testovanie 5 ? Niektoré sa pripravujú už od mája a monitor je až v novembri ! Trénované deti monitor zvládnu lepšie a zamiešajú štatistikou.
Niektoré školy pripravujú žiakov na tento nový formát už od septembra, iné pár dní pred testovaním. Je to vec prestíže školy. Aj to zamieša štatistikou.

Chudobné deti si doučovanie nezaplatia, ani nechodia do vychytených elitných škol, kde sa učí po novom – moderne.
Smutno mi je…

Školstvo je v katastrofálnom stave. Kto môže dáva deti do súkromných škôl, alebo im zabezpečuje poobedné doučovanie. Súkromné školy v Bratislave so školným aj 700 eur mesačne majú poradovník-
deti čakajú aj dva roky kým sa uvoľní miesto.

Niekdy sa mi zdá, že doobeda ich dávame častokrát do školy len postrážiť, kým pracujeme. Potom ich doučíme doma. Alebo aj nie.
Na túto tému mám už pripravené ďalšie 2 články … Týka sa ma osobne. Odmietam, aby sa z detí „chudobných“ stali „lúzri“.

Učitelia to dnes nemajú ľahké. Mnohí sa skutočne snažia nad rámec povinností. Potrebujú pomoc od nás rodičov a hlavne od štátu.

*1 zdroj: https://dennikn.sk/1367161/chudobny-piatak-vie-z-matematiky-tretinu-z-toho-co-priemerny/?fbclid=IwAR3UIDhIuQUPNNQ4FNyw439hAWVnJ8z-i2Na117QLOY6IQ5kMufOCq_YR1E

*2 Testovanie 5 – 2018 : ukážkové testy
https://testovanie5.zones.sk/materialy/testy/2018/T5-2018_SJL.pdf
https://testovanie5.zones.sk/materialy/testy/2018/T5-2018_Mat_v_SJ.pdf