Čo je to tá dyslexia?

Čo je to tá dyslexia?

Dyslexia alebo porucha čítania znamená, že dieťa si nevie správne priradiť tvary písmen k zvukovej podobe slova. Vidí písmeno, ale nevie si spomenúť, ktoré to je.
Často si zamieňa zvukovo i obrazovo podobné písmená (b, d, p, t). Má problémy rozdeľovať slová na slabiky a hlásky, alebo určiť prvé a posledné písmeno v slove. Mnohé písmená často píše obrátene.
Môže mať aj problémy s pamäťou, má problém napríklad sa naučiť násobilku.citaj

Tieto deti vyzerajú ako „hlúpe“. Čítanie textu je pre nich náročné- ako by ste čítali s okuliarmi, ktoré vám rozmazávajú text? Čítanie je pritom pre ďalšie učenie najdôležitejší kanál, ktorým sa dostávame k vedomostiam. Pravdepodobne ide o poruchu vo vývoji mozgu. Nie je možné ju odstrániť iba zmierniť.

Ako na to?

 • Tak ako rodičia, ani učitelia nemusia pochopiť podstatu poruchy čítania. Deti navonok vyzerajú  zdravo, ich poruchu nie je vidieť. Nenásilne sa uistite či vedia s takýmto dieťaťom pracovať.
 • Veľkou úlohou je pomôcť dieťaťu odbúrať stres z toho, že mu čítanie nejde.  Dieťa aj samé cíti, že mu to nejde tak ako ostatným, trápi sa, až niekedy na učenie úplne rezignuje.
 • Hoci je ho málo, doprajte deťom viac času, porucha sa môže stresom zhoršovať .
 • Dyslektici prijímajú aj podávajú informácie najradšej v zvukovej forme – využívajte preto nahrávky, rozhovor či film.
 • Využívajte názorné príklady, hmat. 
 • Učte sa hrou.
  – Pri čítaní skúste použiť priehľadnú farebnú fóliu alebo  aj tzv. okienko z tvrdého papiera (cca na dve až tri písmená, slabiku).
  -Radšej nech dieťa číta pomalšie, po hláskach, ale k slovám sa už nevracia ani ich neopakuje.  Zdvojené čítanie je jedna z najčastejších chýb, ktorá sa neskôr ťažko odstraňuje.
  –  Hrajte často hry typu – čo počuješ na začiatku slova? Aké písmeno je na konci?  Pokračuj tak, že na posledné písmeno prechádzajúceho slova vymyslíš nové slovo, ktoré týmto písmenom začína.
 • Našťastie sa dnes už projekty a referáty odovzdávajú na počítači, ktorý už automaticky kontroluje pravopis.
 • Pri cudzích  jazykoch, najmä tých, kde sa často inak píše a inak číta, sa nedrilujte pravopis , radšej sa sústreďte na komunikáciu.
 • Nenúťte ich čítať nahlas, rovnako by to nemala robiť ani učiteľka.

Tento článok vznikol na podporu všetkých, ktorý žijú s dyslexiou-  svojou či v rodine. Prosím, ak ste sa v ňom našli, dajte ho prečítať aj známym.
Ak pomôžete čo len jednému dieťaťu či rodičovi, mal svoj zmysel. Svojím postojom dokážete  zmeniť životy. Ponúknete  inú kvalitu života.  Nesmejte sa hrúbkam v mailoch, tak ako sa nesmejete slepým či hluchým.