Úloha má viacero riešení

Úloha má viacero riešení

Úloha má viacero riešení. Aspoň taký bol názor predškolákov.


Pani učiteľka mala iný názor, a tak deti dostali smutného smailíka.

Mne bolo kúsok smutno, keď tak ich riešenia viseli na nástenke.

Ako dieťa svojej doby, som prešla oznamovaním výsledkov pred celou triedou. Dnes sa už výsledky dozvedáme zo zalepených obálok či na výveske pod prideleným kódom.