Miluj blížneho svojho. Ako je to ďalej?

Miluj blížneho svojho. Ako je to ďalej?

Zaujímavý rozhovor som mala so psychologičkou. Tá myšlienka ma máta dodnes.

Vraví mi :
– Ako je to prikázanie?! Miluj blížneho svojho…  No a tam veľa veriacich končí.
Ale ono to pokračuje ďalej   – … ako seba samého.

strachRuku na srdce, koľkí z nás si v nádeji na spasenie myslíme, že povedať NIE, je cesta do pekiel.
Že dobrý kresťan ide za hranicu  svojich možností.
Bezhranične pomáha, neodporuje, rozdá majetky aj svoju energiu. Pomáha , lebo inak má pocity viny.

Špeciálne ženy matky dennodenne prekračujú svoje limity.  Našťastie príroda to tak zariadila, že to nejak zvládajú. Pri dnešnom uponáhľanom svete – ako dlho?

 Cti otca i matku svoju

Ďalšou kategóriu sú rodičia. Aj keby si mali od úst odtŕhať, dajú dieťaťu aj to posledné. Chce iPhone 8, všetci spolužiaci ho už majú…

Rodinné väzby sú veľmi silné. Rodina je najviac. Z generácie na generáciu si odovzdávame nielen genetiku, ale aj tradície, postoje k životu.


Na Slovensku prevláda autoritatívna výchova zväčša patriarchálneho typu.


cesta
Niektoré zvyky skutočne tak cítime a sme s nimi OK. Určité zachovávame len kvôli  úcte k našim rodičom. A práve niektoré z nich sú natoľko cudzie nášmu vlastnému JA, že nám ubližujú a často ani netušíme ako veľmi.

  • Niekto pre pokoj v rodine a iba v ich prítomnosti predstiera svoje/ich  ja ,
  • niekto sa odcudzí vlastnej rodine
  • a iný sa po rokoch vzprieči.

Vydá sa vlastnou cestou.

Chce to obrovskú odvahu. Prirodzene sa takýto človek stáva rebelom, čiernou ovcou rodiny.  Pokiaľ zotrvá, želaný úspech sa dostaví. Rodina a známy si zvyknú a

REBEL získa svoju slobodu – stáva sa šťastným človekom.

cesta

V tomto procese treba poupratovať vlastné ja- odstaviť rozum a počúvať svoje srdce. Niekomu sa to podarí rýchlo, niekto si tento proces prejde viackrát. Nie je ľahké dostať zo seba všetky naučené pravidlá, ktoré sme v detstve bez odporu prijali a častokrát sme o ich správnosti presvedčený.

Je potrebné sa na ne pozrieť znova. Porovnať so svojím ja a buď ich vyhodiť alebo prijať opäť za svoje.
Vystavať nanovo svoju osobnosť. Oslobodenú od predsudkov a predstáv tých druhých. Každý sme iný, tak prečo sa snažíme zapasovať do tvaru toho druhého?